Uz pomoc novog weba, za uslugu do neba

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund.

Project name:

Uz pomoć novog weba, za uslugu do neba!

Project code

KK.03.2.1.17.0331

Short description (project summary):

Windea is an agency for organizing high-end weddings in attractive locations throughout Croatia. As this is a special day in life that people like to remember, and for some, it is the best day of their lives, the company strives to combine great locations, a top organization, with the wishes of the newlyweds to realize their dream wedding in the best possible way. Most of the company’s customers are foreigners who want to organize their weddings in Croatia.

Windea currently has a website, Weddings in Croatia. Aiming for higher quality and better presentation of services, there is a desire to create a new, better designed, improved website that adapts to the needs and habits of new customers and makes it easier for customers to visualize their wedding.

Goals and expected results of the project:

The aim is to create a new, enhanced site that will make the company, its team, and services more credible in order to improve the presentation of the company’s services, strengthen its market position and enhance the company’s competitiveness. The main activity of the project is to create a new, improved website that caters to the needs of new users with a focus on foreign users.

The result of the project is a brand new business website under the existing domain https://weddings-in-croatia.net/

Total project value and amount co-financed by the EU (in HRK)

Total project value: 76.260,00 kn

Grant amount from EU funds: 53.382,00 HRK

Project implementation period:

01/28/2019. – 28.01.2020.

Contact for more information:

E-Mail: [email protected]

Links to the topic:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 


 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta:

Uz pomoć novog weba, za uslugu do neba!

Kod projekta

KK.03.2.1.17.0331

Kratak opis (sažetak projekta):

Tvrtka Windea agencija je za organizaciju vrhunskih vjenčanja na atraktivnim lokacijama po Hrvatskoj. Kako se radi o posebnom danu u životu, danu za pamćenje, a po nekima i najboljem danu u životu, tvrtka se trudi spojiti odlične lokacije, vrhunsku organizaciju sa željama mladenaca kako bi na najbolji način doprinijela njihovom danu iz snova. Većina klijenata tvrtke su stranci koji žele svoja vjenčanja organizirati upravo u Hrvatskoj.

Tvrtka Windea trenutno posjeduje web stranicu, pod domenom Weddings in Croatia, no s ciljem bolje i kvalitetnije prezentacije usluga želja je napraviti novi, bolje dizajniran, unaprijeđen web koji će se prilagoditi potrebama i navikama novih klijenata te olakšati klijentima vizualizaciju njihovog vjenčanja.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj je izraditi novu poboljšanu stranicu koja će vjerodostojnije predstavljati tvrtku, njezin tim i usluge tvrtke kako bi se poboljšala prezentacija usluga tvrtke, osnažila tržišna pozicija i povećala konkurentnost tvrtke. Glavna aktivnost projekta je izrada nove, poboljšane web stranice koja će odgovoriti na potrebe novih korisnika s naglaskom da se radi o inozemnim korisnicima.

Rezultat projekta je potpuno nova poslovna web stranica na postojećoj domeni weddings-in-croatia.net/

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta: 76.260,00 kn

Iznos bespovratnih sredstava iz EU fondova: 53.382,00 kn

 

Razdoblje provedbe projekta:

28.01.2019. – 28.01.2020.

 

Kontakt za više informacija:

e-mail: [email protected]

 

Linkovi:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/